Friday, November 14, 2008

Good luck!

Today marks the start of the hawking season in Japan. Good luck to all my friends there, happy hawking!

Kyou kara nihon no ryouki ga hajimarimasu. Minnasama ga yoi ryouki wo sugoshimasu youni inotte imasu. GANBARE!

No comments: